Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Newsletter icon

Info om projektet direkt i din e-brevlåda.

Subpages for Start:

Tvärvetenskapligt forskningsprogram för effektivare miljötillsyn

Effektiv miljötillsyn syftar till att ta fram kunskap som kan lägga grunden till ett effektivt genomförande av miljötillsyn. Resultaten kommer att användas som underlag i Naturvårdsverkets arbete med tillsynsvägledning. Programmet pågår under tre år.

Ett tvärdisciplinärt forskarteam ska undersöka hur de operativa tillsynsmyndigheterna, kommuner och länsstyrelser, genomför tillsynsarbetet. De kommer bland annat att titta på tillsynsmetodik, ledningsfrågor och mått på tillsynens resultat för att förenkla och förbättra dagens arbete.

Läs mer om projektet och de tre ingående delprojekten (WP1-3).

Read about the project in English (short summary).