Sök

Arkiv

Arkiv för januari, 2011

Referensgruppsmöte 17 november 2010

Den 17 november hade Effektiv Miljötillsyn arrangerat en referensgruppsdag där hela referensgruppen var samlad för att ge sin syn på hur tillsynsarbete i Sverige ser ut och fungerar. På mötet fick vi forskare tillfälle att stämma av vår bild av miljötillsyn med referensgruppen. Delprojektledaren Sinna Lindqvist, som leder WP1 (ett av tre delprojekt i programmet), [...]