Sök

Arkiv

Arkiv för september, 2011

EMT presenterar utbildningen av inspektörer på MINT-forum i Sheffield

8-10 september 2011 deltog Hans Wickström och Lars Forsberg i MINT-forum i Sheffield, England, en internationell sammankomst för tränare och ledande företrädare för Motiverande samtal (MI), den samtalsmetod som utgör grunden för utbildningen av miljö- och livsmedelsinspektörer. En poster presenterades där upplägget för EMTs utbildning var beskriven och där preliminära resultat från den första utbildningsomgången [...]

Programdag 12 september 2011

Dagen ägnades åt en workshop som WP 3 anordnade med fokus på att titta närmare på vilka farhågor, nyttor och möjligheter som finns i projektet. Tanken var att gruppen forskare från WP 2 var de aktiva deltagarna. Syftet var i första hand att få synpunkter på WP 3s konceptuella prototyp och att WP3 ska förstå [...]