Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Newsletter icon

Info om projektet direkt i din e-brevlåda.

Forskare som deltar i EMT

Adam Jacobsson

Programchef

Projektledare WP2

Stockholms Universitet, Nationalekonomi

aja@ne.su.se

Mathias Herzing

Programchef

Projektledare WP2

Stockholms Universitet, Nationalekonomi

mathias.herzing@ne.su.se

Astri Muren

Stockholms Universitet, Nationalekonomi

acm@ne.su.se

Jonas Häckner

Stockholms Universitet, Nationalekonomi

joh@ne.su.se

Eric Sjöberg

Stockholms Universitet, Nationalekonomi

eric.sjoberg@ne.su.se

Gebrenegus Ghilagaber

Stockholms Universitet, Statistik

gebre@stat.su.se

Sinna Lindquist

Projektledare WP1

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

sinna.lindquist@foi.se

Eva-Maria Jacobsson

Kommunikationsansvarig

Kungliga Tekniska högskolan, Mediateknik och grafisk produktion

eva-maria@csc.kth.se

Björn Thuresson

thure@kth.se

Kungliga Tekniska högskolan, Visualiseringscenter

Henrik Artman

Projektledare WP3

Kungliga Tekniska högskolan

artman@nada.kth.se

Joel Brynielsson

Kungliga Tekniska högskolan

joel@kth.se

Anders Lundström

Kungliga Tekniska högskolan

andelund@kth.se

Lars Forsberg

Karolinska Institutet

lars.forsberg.3@ki.se

Håkan Källmen

hakan.kallmen@comhem.se

Lena Edlund

lena_edlund@telia.com

Hans Wickström

hans.wickstrom@kbtanalys.se