Sök

Arkiv

EMT presenterar utbildningen av inspektörer på MINT-forum i Sheffield

8-10 september 2011 deltog Hans Wickström och Lars Forsberg i MINT-forum i Sheffield, England, en internationell sammankomst för tränare och ledande företrädare för Motiverande samtal (MI), den samtalsmetod som utgör grunden för utbildningen av miljö- och livsmedelsinspektörer.

Foto: Hans Wickström, EMT, på MINT-forum 2011.

MINT-forum 2011, Hans Wickström EMT.

En poster presenterades där upplägget för EMTs utbildning var beskriven och där preliminära resultat från den första utbildningsomgången av inspektörer från Eksjö var sammanfattad. Synpunkter och erfarenheter inhämtades, bland annat konstaterade grundaren av samtalsmetoden William Miller att detta sannolikt är en helt unik studie med avseende på vilken yrkesgrupp som utbildas.

Pilotutbildningen kommer att påbörjas september 2011 och genomföras i fyra kommuner, resultat kommer bland annat att presenteras på den internationella forskningskonferensen ICMI i Venedig 2012.

Foto: Hiroaki Harai och Liz Cornwallis på MINT-fotum 2011

MINT-forum september 2011, Liz Cornwallis (Skottland) och Hiroaki Harai (Japan).

EMT poster och informationsblad för konferensen.

OM MI (Norden): www.motiverandesamtal.org
Om MI: www.motivationalinterview.org
Om MINT: www.motivationalinterviewing.org

Skriv en kommentar