Sök

Arkiv

Första kursomgången klar i motiverande samtal (MI) för inspektörer

WP1 har under det senaste året genomfört en testutbildning i samtalsmetodik (MI) för inspektörer på miljöförvaltningen i Eksjö kommun, utbildningen påbörjades i september 2010 och avslutades i augusti 2011. Utbildningsupplägget byggde på teoretiska genomgångar, praktiska övningar samt feedback på inspelade tillsynssamtal. Objektiv feedback erhålls genom att samtalen kodas av ett kodningslab på Karolinska Institutet (MIC Lab). Vad man vill göra är att pröva tillämpning av metoden Motiverande Samtal i miljöinspektörers kontext.

Motiverande Samtal (MI) är en samtalsmetod som utvecklats inom hälso- och sjukvård och socialt arbete för att underlätta beteendeförändring . Den vetenskapliga evidensen är god och metoden har inom flera områden visat sig mer effektiv än traditionell rådgivning. I utbildningarna handlar det om att förmedla förhållningssätt och samtalsverktyg till miljöinspektörer som underlättar att motivera verksamhetsutövare till positiva miljöbeteenden, såsom att följa miljölagstiftningen. Baserad på denna första testutbildning kommer en pilotutbildning genomföras i de fyra kommunerna  Älmhult, Nybro, Östersund och Ale, med början september 2011.

Läs mer om Motiverande samtal (MI)

Skriv en kommentar