Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Newsletter icon

Info om projektet direkt i din e-brevlåda.

Subpages for Start:

Slutrapporten klar!

EMTs slutrapport färdigställdes under våren 2013 och har sedan en tid tillbaka funnits tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida. Se här för lank till rapporten: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6558-4.pdf.

I rapporten presenteras och diskuteras våra arbeten och resultat på ett populärvetenskapligt sätt.

Kom och fråga oss forskare den 27/9 i Stockholm!

Forskarna i EMT kommer att delta i ett heldagsseminarium där projektets resultat presenteras och möjlighet ges till frågor och diskussion. För program, anmälan mm se Naturvårdsverkets kalendarium: http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Effektiv-miljotillsyn-27-september/

Tack för oss!

Skriv en kommentar