Sök

Arkiv

Aktiviteter

EMT presenterar utbildningen av inspektörer på MINT-forum i Sheffield

8-10 september 2011 deltog Hans Wickström och Lars Forsberg i MINT-forum i Sheffield, England, en internationell sammankomst för tränare och ledande företrädare för Motiverande samtal (MI), den samtalsmetod som utgör grunden för utbildningen av miljö- och livsmedelsinspektörer. En poster presenterades där upplägget för EMTs utbildning var beskriven och där preliminära resultat från den första utbildningsomgången [...]

Programdag 12 september 2011

Dagen ägnades åt en workshop som WP 3 anordnade med fokus på att titta närmare på vilka farhågor, nyttor och möjligheter som finns i projektet. Tanken var att gruppen forskare från WP 2 var de aktiva deltagarna. Syftet var i första hand att få synpunkter på WP 3s konceptuella prototyp och att WP3 ska förstå [...]

Första kursomgången klar i motiverande samtal (MI) för inspektörer

WP1 har under det senaste året genomfört en testutbildning i samtalsmetodik (MI) för inspektörer på miljöförvaltningen i Eksjö kommun, utbildningen påbörjades i september 2010 och avslutades i augusti 2011. Utbildningsupplägget byggde på teoretiska genomgångar, praktiska övningar samt feedback på inspelade tillsynssamtal. Objektiv feedback erhålls genom att samtalen kodas av ett kodningslab på Karolinska Institutet (MIC Lab). [...]

Miljö- och hälsadagarna i Lund

Adam Jacobsson presenterar projektet under Miljö- och hälsadagarna i Lund, 17 juni 2011. Yrkesföreningen Miljö och Hälsa (YMH) och Lunds universitet arrangerade två lärorika dagar om aktuella frågor inom miljö- och hälsoskydd. Läs mer på www.ymh.se. Läs också en längre intervju med Adam Jacobsson i Miljö & Hälsa Nummer 6 2011 (pdf) som ges ut [...]

Referensgruppsmöte 28 april 2011

Forskningsprogrammets andra referensgruppsmöte gick av stapeln den 28 april på Stockholms universitet, Aula Magna. Liksom förra gången fanns det mycket att avhandla men fokus låg kring att diskutera en preliminär version av rapporten ”Statistik för utvärdering av miljötillsynen i Sverige En översikt över tillgänglig data och dess användbarhet”. Delprojektens status och framtida arbete presenterades och [...]

Referensgruppsmöte 17 november 2010

Den 17 november hade Effektiv Miljötillsyn arrangerat en referensgruppsdag där hela referensgruppen var samlad för att ge sin syn på hur tillsynsarbete i Sverige ser ut och fungerar. På mötet fick vi forskare tillfälle att stämma av vår bild av miljötillsyn med referensgruppen. Delprojektledaren Sinna Lindqvist, som leder WP1 (ett av tre delprojekt i programmet), [...]

Utvecklingskonferens—EDP Miljöreda 2010

18-19 maj 2010 EMT deltar och presenterar projektet på denna konferens. Föreläsare är Adam Jacobsson och Mathias Herzing. Presentationen från konferensen finns att ladda ned i (PDF) eller (Powerpoint).

Ecos-träffen i Nyköping

Presentationen från föreläsningen den 22-23 maj finns att ladda ned i (PDF) eller (PPT).

Kick-off på Södertuna Slott

För att kunna få ett ordentligt avstamp i projektet så beslutades att vi skulle ha en kick-off och vad är väl lämpligare än att ha den på ett slott? Det blev inte direkt lata dagar utan mycket arbete och ett bra tillfälle för gruppen att tillsammans diskutera hur vi skulle närma oss forskningsprojektet. Både mål [...]