Sök

Arkiv

Programdag 12 september 2011

Dagen ägnades åt en workshop som WP 3 anordnade med fokus på att titta närmare på vilka farhågor, nyttor och möjligheter som finns i projektet. Tanken var att gruppen forskare från WP 2 var de aktiva deltagarna. Syftet var i första hand att få synpunkter på WP 3s konceptuella prototyp och att WP3 ska förstå vad den konceptuella prototypen betyder för WP 2s modeller.

Programdagen avslutades med att samla ihop de presentationer som gjordes under dagen samt konstatera att de tre projekten har en alltmer gemensam syn på vidare arbete. Den återstående projekttiden diskuterades också och programcheferna kommer att arbeta med budget och detaljplan för denna.

EMT programdag 2011-09-12 Astri Muren

Astri Muren presenterar sin grupps slutsatser från workshopen.

EMT programdag 12 september Adam Jacobsson

Adam Jacobsson framför sin grupps resultat.

Lokal: Aula Magna på Stockholms universitet.

Deltagare: Henrik Artman, Lena Edlund, Lars Forsberg, Gebrenegus Ghilagaber, Mathias Herzing, Jonas Häckner (efter lunch), Håkan Källmén, Sinna Lindquist, Anders Lundström, Astri Muren, Eric Sjöberg, Björn Thuresson och Hans Wickström.

Skriv en kommentar