Sök

Arkiv

Referensgruppsmöte 28 april 2011

Forskningsprogrammets andra referensgruppsmöte gick av stapeln den 28 april på Stockholms universitet, Aula Magna. Liksom förra gången fanns det mycket att avhandla men fokus låg kring att diskutera en preliminär version av rapporten ”Statistik för utvärdering av miljötillsynen i Sverige En översikt över tillgänglig data och dess användbarhet”.

EMT referensgruppsmöte 2011-04-28

Från vänster: Björn Thuresson (EMT), Henrik Willers (Teknikföretagen), Agneta Westerberg (Kemikalieinspektionen), Gebrenegus Ghilagaber (statistiska institutionen, Stockholms universitet).

Delprojektens status och framtida arbete presenterades och diskuterades. Inspektionsmetodik är en viktig fråga som diskuterades i WP1, när vet exempelvis en
inspektör att denne har gjort ett bra arbete? Vidare diskuterades inspektörens yrkesroll. WP3 redogjorde för sitt arbete med en prototyp för ett informationssystem. Prototypen syftar bland annat till att åtgärda de brister som finns i dagens informationshantering. Överlag möttes prototypen positivt av referensgruppen men som påpekade att det finns utmaningar vad gäller genomförandet av ett nytt system.

Läs en mer utförlig rapportering i vårt nyhetsbrev nr 1 2011 (pdf).

Skriv en kommentar